Voorwaarden vrij trainen actie januari 2024

 1. Om van deze actie gebruik te kunnen maken dient men voor 01-feb-2024 ingeschreven te zijn voor de nieuwsbrief.
 2. Aanspraak maken op deze actie kan alleen als men niet eerder lid is geweest bij Kalós Gym.
 3. Aanspraak maken op de actie kan alleen wanneer het vrij trainen jaarabonnement waar deze actie betrekking op heeft voor 01-juli-2024 wordt geactiveerd. 
 4. Aanspraak maken op deze actie kan alleen als men op moment van afsluiten van het jaar abonnement ingeschreven is voor de nieuwsbrief op hetzelfde e-mailadres als lidmaatschap registratie. 
 5. Deze actie is éénmalig per deelnemer te gebruiken.
 6. Deelnemen onder een andere naam is niet mogelijk.
 7. Aanspraak maken op deze actie kan alleen wanneer deelnemer op het moment van startperiode van contract 16 jaar of ouders is.
 8. Deelnemen kan enkel op jongere leeftijd vanaf 14 jaar op het moment van startperiode van het contract wanneer deelnemer een jeugd vrij trainen abonnement afsluit met de hierbij horende tijden.  
 9. De korting die bij deze actie hoort wordt niet automatisch geactiveerd. Als je gebruikt wilt maken van de actie dien je dat op het moment van aanmelden voor het jaarabonnement bij een medewerker of via e-mail expliciet te vermelden.
 10. Prijsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 
 11. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.
 12. De actieperiodes worden altijd voorafgaand aan het lidmaatschap toegepast tenzij wij anders aangeven. Actieperiodes vallen buiten de contractduur.
 13. Je kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van de contributie, voordelen verkregen vanuit acties of andere bedragen.
 14. Wanneer je afwezig bent door welke oorzaak dan ook, onthef je niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft het niet het recht op enige vermindering daarvan.
 15. Wij kunnen deelnemers diskwalificeren als wij van mening zijn dat de deelnemer niet volgens deze actievoorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier frauduleus gedraagt.
 16. Als een bepaling uit deze actievoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen uit deze actievoorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling.